Βιομηχανία Παραγωγής Μπαταριών

Οι μπαταρίες και τα σύχρονα προϊόντα λιθίου είναι ένας τομέας προηγμένης τεχνολογίας που έχει υψηλές απαιτήσεις για εξαιρετικά ξηρές συνθήκες, συνθήκες καθαρού χώρου και αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας.

Η BCT είναι σε θέση να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στην παραγωγή μπαταριών λιθίου και κατασκευάζει συστήματα για:

Ξηρά δωμάτια, με εξαιρετικά χαμηλή σχετική υγρασία 10% ή 1% (Σημείο Δρόσου -35oC)

Καθαρούς Χώρους κλάσεως έως ISO 6

Ψύξη της παραγωγικής διαδικασίας

Απομάκρυνση των πτητικών ενώσεων που δημιουργούνται από τη διαδικασία

Ready to start your new Project ?

Relevant Projects