Βιομηχανία Πλαστικών

Η κατασκευή πλαστικών περιλαμβάνει διαδικασίες όπως:

Παραγωγή άκαμπτων προϊόντων όπως δοχεία, μπουκάλια, δοχεία, καπάκια κ.λπ. με καλούπωμα (χύτευση με έγχυση και χύτευση)

Παραγωγή πλαστικών μεμβρανών που χρησιμοποιούνται για συσκευασία

Παραγωγή πλαστικών σακουλών

Στην Βιομηχανία των Πλαστικών η BCT Group παρέχει συστήματα για:

Εξοπλισμό ψύξη των καλουπιών

Συνθήκες Καθαρού Χώρου για τα πλαστικά προϊόντα που σχετίζονται με τη φαρμακευτική και ιατρική βιομηχανία

Ειδικό εξαερισμό και έλεγχο θερμοκρασία των χώρων παραγωγής

Έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 50 εξειδικευμένα συστήματα σε αυτόν τον κλάδο, για όλες σχεδόν τις κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, η BCT έχει αποκτήσει σημαντική γνώση και εμπειρία στις ανάγκες των διαδικασιών αυτών και στο πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε το νέο σας Project!

Τα νέας μας