Τομείς Δραστηριότητας

Η BCT Group έχει αναπτύξει λύσεις για την επεξεργασία και διαχείριση του αέρα, την ψύξη, την ξήρανση και αφύγρανση κ.λπ. για όλες σχεδόν τις διαδικασίες παραγωγής…

Μάθετε περισσότερα για την τεχνογνωσία μας ανά κλάδο.

Ερευνητικά Εργαστήρια

Βιομηχανία Τροφίμων

Βιομηχανία Ποτών

Μικρο-ηλεκτρονικά

Βιομηχανία Καλωδίων