Καθαροί Χώροι

Η BCT Group ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την πιστοποίηση καθαρών χώρων. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας...

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια Βιοασφάλειας (BSL LABS) χρησιμοποιούνται για την έρευνα πάνω σε παθογόνους βιολογικούς ή τοξικούς παράγοντες. Ο σχεδιασμός και...

Βιομηχανικός Κλιματισμός & Ψύξη

Η βασική τεχνογνωσία της εταιρείας BCT είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων HVAC και ψύξης για βιομηχανικούς σκοπούς. Έχοντας αναπτύξει πολλές λύσεις...

Κτιριακός Κλιματισμός

Διεργασία Ψύξης

Η ψύξη διεργασίας στοχεύει στην παροχή ψύξης στα προϊόντα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι προκλήσεις που πρέπει να...

Απαέρωση

Η απαέρωση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στην παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων με στόχο την απομάκρυνση των πτητικών υλικών...