Φρούτα & Λαχανικά

Τα φρούτα και λαχανικά απειλούνται σοβαρά από τη θερμοκρασία και σχετική υγρασία. Συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας έχουν στόχο να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Τα φρούτα και λαχανικά απειλούνται σοβαρά από τη θερμοκρασία και σχετική υγρασία

Η ακατάλληλη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει:

Πρώιμη ωρίμανση και ηφθορά που προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε αλλοίωση του προϊόντος και την συντόμευση του χρόνου ζωής

Αλλοίωση λόγω ακατάλληλης ψύξης εκδηλώνεται με εμφανείς κηλίδες χρώματος καφέ στην επιφάνεια του προϊόντος, με αποχρωματισμό της σάρκας και αλλοίωση στην γεύση που προκαλείται από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και πάνω από το σημείο πήξης του προϊόντος.

Η σημασία της σχετικής υγρασίας:

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούνται κυρίως από νερό (σχεδόν 90%), για το λόγο αυτό απαιτούν υψηλή σχετική υγρασία 85-95%.

Εάν η σχετική υγρασία δεν είναι αρκετά υψηλή, το νερό εξάγεται από το φρούτο  οδηγώντας στην απώλεια του βάρους, στη συρρίκνωσή του, στη δυσάρεστη όψη και τελικά σε ζημιές στην  αξίας του προϊόντος.

Ευαισθησία στο αιθυλένιο:

Προϊόντα που είναι ευαίσθητα στο αιθυλένιο μπορούν να καταστραφούν με την παρουσία του αιθυλενίου ή μπορούν να υποστούν δυσάρεστες αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Ορισμένα προϊόντα υφίστανται πρόωρη ωρίμανση (όπως τα φυτά και τα κομμένα άνθη) ή άλλα γίνονται κίτρινα ή καφέ (όπως το αγγούρι και το σέλινο). Συνιστάται να μην αποθηκεύονται μαζί προϊόντα ευαίσθητα στο αιθυλένιο με τα προϊόντα που παράγουν αιθυλένιο.

Συνθήκες Ελεγχόμενης ατμόσφαιρας:

Συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας έχουν στόχο να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στην αγορά, με τη μείωση του ρυθμού αναπνοής και την εξάλειψη του CO2 και / ή αιθυλενίου σε περίπτωση που το προϊόν είναι ευαίσθητο σε αυτές τις ουσίες.                                   

Οι εφαρμογές ελεγχόμενης ατμόσφαιρας περιλαμβάνουν:

Απορροφητές CO2 που απορροφούν και μειώνουν τη συγκέντρωση του CO2 στους θαλάμους αποθήκευσης, πολύ κοινά για την αποθήκευση μακράς διάρκειας των μήλων και των αχλαδιών.

Απορροφητές αιθυλενίου για τη μείωση της συγκέντρωσης του αιθυλενίου σε θαλάμους αποθήκευσης, κατάλληλοι για τα ακτινίδια, τα βερίκοκα, τα κομμένα άνθη και τα κηπευτικά προϊόντα.

Γεννήτριες Αζώτου, για την αύξηση της συγκέντρωσης του Ν2 και κατά συνέπεια τη μείωση της συγκέντρωσης του O2 στους θαλάμους αποθήκευσης για την μείωση της αναπνοής των φρούτων και λαχανικών.

Τα νέα μας