Οινοποιία

Η θερμοκρασία είναι ένα ζωτικό μέρος της ζύμωσης στην οινοποίηση.

Οι επιθυμητές θερμοκρασίες ζύμωσης ποικίλλουν για τα κόκκινα και τα λευκά κρασιά. Οι θερμοκρασίες ζύμωσης κόκκινου κρασιού είναι βέλτιστα μεταξύ 20-30°C ενώ οι θερμοκρασίες ζύμωσης λευκού κρασιού συνιστώνται στους 15°C ή κάτω.

Στα οινοποιεία κατασκευάζουμε συστήματα για:

Ψύξη μούστου στη διάρκεια της ζύμωσης

Έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας κελαριών ωρίμανσης βαρελιών κρασιού

Έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας κελαριών παλαίωσης μπουκαλιών κρασιού

Ψύξη κρασιού για την σταθεροποίηση πριν την εμφιάλωση

Έλεγχο θερμοκρασίας χώρου εμφιάλωσης κρασιού

Αερισμό στην διάρκεια διαδικασίας αποστείρωσης

Κλιματισμό χώρων δοκιμής κρασιού

Τα νέα μας