Οικογένεια Στεργίου ΑΕ – Βιομηχανικός Κλιματισμός και Ψύξη

Αρτοβιομηχανία Μενίδι, Ελλάδα 2011 Εργοστάσιο προϊόντων αρτοποιίας στο Μενίδι Αττικής Στόχοι έργου: Κλιματισμός χώρου ζυμωτηρίου με χαμηλή θερμοκρασία 16o/18oC με έλεγχο υγρασίας Αερισμός χώρου ζυμωτηρίου

Περισσότερα »