Αναψυκτικά

Τα αναψυκτικά είναι μια ευρεία αγορά που περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, από μεταλλικό νερό μέχρι χυμούς, κόλα, κρύο τσάι, εμφιαλωμένα κοκτέιλ και άλλα.

Σε ζεστές χώρες όπως η Ελλάδα η κατανάλωση αναψυκτικών είναι υψηλή και κάθε χρόνο εισάγονται νέα προϊόντα στην αγορά. Τα αναψυκτικά απαιτούν τις ίδιες συνθήκες με την επεξεργασία τροφίμων. Καθώς περιλαμβάνουν κυρίως νερό, είναι αρκετά ευαίσθητα σε μόλυνση και ανάπτυξη μικροβίων, επομένως είναι απαραίτητα αποτελεσματικά συστήματα HVAC για την παροχή ασφαλών συνθηκών.

Στην βιομηχανία χυμών και αναψυκτικών κατασκευάζουμε συστήματα για:

Κεντρικά Συστήματα Ψύξης Αμμωνίας

Ψύξη μετά την παστερίωση και σε πολλαπλά στάδια διεργασίας

Αερισμός χώρων επεξεργασίας με καθαρό και κλιματιζόμενο αέρα

Προεπεξεργασία καθαρού αέρα

Καθαρούς χώρους για ασηπτική εμφιάλωση

Ψυκτικούς θαλάμους για την αποθήκευση τελικού προϊόντος

Κατασκευή Χημικών και Μικροβιακών Εργαστηρίων

Ειδικό αερισμό χώρων CIP

Τα νέα μας