Απαέρωση

Η απαέρωση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στην παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων με στόχο την απομάκρυνση των πτητικών υλικών μόνωσης με κυρίαρχο το μεθάνιο.

Εάν δεν επιτευχθεί η απομάκρυνση των πτητικών, τα μονωτικά υλικά καλωδίων θα συνεχίσουν να αλληλοεπιδρούν και να ωριμάζουν κάτω από τη θάλασσα, οδηγώντας σε παραγωγή αερίων που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της  του καλωδίου.

Η διαδικασία απαέρωσης εκτελείται σε άλλες διαδικασίες κατασκευής, καθώς και σε υποθαλάσσια καλώδια.

Για την εκτέλεση της διαδικασίας απαέρωσης το προϊόν λαμβάνει θέρμανση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πολλές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες) σε ειδική θερμοκρασία. Η διαδικασία απαέρωσης σταματά όταν δεν λαμβάνει χώρα σημαντική περαιτέρω ωρίμανση του προϊόντος και η συγκέντρωση μεθανίου στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Ταυτόχρονα, τα πτητικά πρέπει να χειρίζονται και η συγκέντρωσή τους να διατηρείται κάτω από ένα επίπεδο, σημαντικά χαμηλότερο από το LEL τους.

Όσο καλύτερη είναι η κυκλοφορία του αέρα και η ροή θερμότητας γύρω από το προϊόν απαέρωσης τόσο πιο γρήγορη και αποτελεσματική μπορεί να είναι η διαδικασία απαέρωσης.

Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει πολλά συστήματα απαέρωσης για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων και διαθέτει ειδική τεχνογνωσία σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία των συστημάτων.

Ας δημιουργήσουμε
το επόμενο σας
έργο!

Τα έργα μας

Fulgor SA – Απαέρωση

Βιομηχανία Καλωδίων Κόρινθος, Ελλάδα 2014 & 2018 Έργο σε υποβρύχια καλώδια υπερυψηλής τάσης Η Fulgor SA, μέλος του ομίλου εταιρειών Στασινόπουλος, ξεκίνησε την κατασκευή υποθαλάσσιων

Read More »