Βιομηχανία Μετάλλων

Η βιομηχανία μετάλλων είναι η καρδιά της βαριάς βιομηχανίας.

Οι διαδικασίες κατασκευής όπως η παραγωγή διέλασης και φύλλων αλουμινίου, η παραγωγή χάλυβα, η διέλαση χαλκού και κραμάτων και η παραγωγή σωληνώσεων καθώς και οι ειδικές επεξεργασίες σε αυτά τα προϊόντα απαιτούν ψύξη και ειδικά συστήματα εξαερισμού για τη διασφάλιση σταθερής ποιότητας και καλής παραγωγικότητας.

Στην Βιομηχανία των Μετάλλων η BCT Group παρέχει συστήματα που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες διαδικασίες, μερικά από αυτά είναι:

Διαδικασίες ψύξης σε πολλαπλά στάδια παραγωγής

ATEX Εξαερισμός Χώρων Επικάλυψης

Διαδικασίες θέρμανσης για την ωρίμανση ή την ξήρανση του προϊόντος

Απαέρωση, έλεγχος παραγόμενων πτητικών ενώσεων

Έλεγχος Αερισμού και Θερμοκρασίας Χώρων Παραγωγής

Ψύξη ακριβείας ηλεκτροσταθμών

Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε το νέο σας Project!

Τα νέα μας