Βιομηχανία Χημικών

Στην Βιομηχανία των Χημικών η BCT Group παρέχει συστήματα για:

Ψύξη χημικού προϊόντος

Μερικά χημικά θερμαίνονται σε αρχική φάση της παραγωγής τους, πχ. όταν ομογενοποιούνται.Όταν ολοκληρωθεί η αρχική φάση τότε τα χημικά πρέπει να ψυχθούν, πχ. από τους 80°C στους 20°C.

Συνθήκες καθαρού χώρου σε αίθουσα ζυγίσεως ενεργού ουσίας

Σε αρκετές χημικές βιομηχανίες η ενεργή ουσία ζυγίζεται πριν από την παραγωγή. Η ζύγιση αυτή γίνεται σε μικρούς χώρους οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από κάθε άλλη ουσία πλην της ενεργής ουσίας που ζυγίζεται. Η εταιρεία μας κατασκευάζει τον καθαρό χώρο μέσα στον οποίο γίνεται η ζύγιση της ενεργού ουσίας. Συνήθως οι καθαροί χώροι ζυγίσματος είναι υψηλής κλάσεως καθαρότητος πχ. ISO-5

Επίτευξη επιθυμητών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας σε χώρο παραγωγής, βιομηχανικός κλιματισμός

Μερικές παραγωγές χημικών απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στον αέρα της αίθουσας παραγωγής.

Παραγωγή χημικών σε συνθήκες καθαρού χώρου, αποφυγή cross-contamination

Μερικά χημικά πρέπει να παράγονται σε συνθήκες καθαρού χώρου όπως τα φάρμακα ή, τουλάχιστον σε θετική πίεση καθαρού αέρα για να μην περνούν στην παραγωγή σκόνες και ζωύφια. Επίσης σε άλλες εγκαταστάσεις παράγονται διαφορετικές χημικές ενώσεις σε διπλανές αίθουσες και απαιτούν να μην περνά ενεργή ουσία από την μία αίθουσα στην διπλανή της, cross-contamination.

Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε το νέο σας Project!

Τα νέα μας

Nicochem – Καθαροί Χώροι

Βιομηχανία Χημικών Άγιος Στέφανος, Αττικής 2021 Cleanroom class ISO 7 Σχεδιασμός & Κατασκευή για την εταιρεία Nicochem στον Άγιο Στέφανο

Read More »