Εργαστήρια

BSL Εργαστήρια

GMP Εργαστήρια

Εργαστήρια Βιοασφάλειας

Τα εργαστήρια Βιοασφάλειας (BSL LABS) χρησιμοποιούνται για την έρευνα πάνω σε παθογόνους βιολογικούς ή τοξικούς παράγοντες.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτών των χώρων στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας του προσωπικού, του εξωτερικού περιβάλλοντος και της κοινότητας από παθογόνες ουσίες που απελευθερώνονται ακούσια στο εργαστηριακό περιβάλλον.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χωρίζει τα εργαστήρια BSL σε τρεις κατηγορίες σχετικά με τις απαιτήσεις βιοασφάλειας: Βασικός έλεγχος, Αυξημένος έλεγχος, Μέγιστος αυξημένος έλεγχος. Η προηγούμενη έκδοση περιλάμβανε 4 κατηγορίες (BLS 1,2,3 & 4) που καθορίζουν τις βασικές αρχές και απαιτήσεις για κάθε περίπτωση.

Η πιστοποίηση BLS Labs ακολουθεί τα Πρότυπα της ABSA Association.

Για τα BSL Labs αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ενσωμάτωση ειδικού εξοπλισμού HVAC για τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου, την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, την Ασφάλεια και Πιστοποίηση ABSA (ως λύση με το κλειδί στο χέρι).

Η εταιρεία BCT έχει αναπτύξει πολυάριθμα εργαστήρια BSL στην Ελλάδα καθώς και το μοναδικό BSL Class 3 στην Αθήνα, που υλοποιείται στο ινστιτούτο Παστέρ και πιστοποιείται από την ABSA.

Είμαστε έτοιμοι
να δημιουργήσουμε
το επόμενο σας έργο!

Εργαστήρια GMP

Τα εργαστήρια GMP αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων του Ποιοτικού Ελέγχου της Φαρμακευτικής / Ιατρικής Παραγωγής ή λειτουργούν ανεξάρτητα για σκοπούς Έρευνας και Ανάπτυξης για δημιουργία πρωτοτύπων νέων προϊόντων.

Τα εργαστήρια GMP πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα Ορθής Κατασκευαστικής Πρακτικής για αυτό το λόγο τα δομικά υλικά πρέπει να είναι καθαρά και να μην δημιουργούν σωματίδια. Το σύστημα φιλτραρίσματος αέρα πρέπει να διασφαλίζει την απαιτούμενη κατηγορία καθαρότητας ISO 14644 σύμφωνα με την κλάση GMP που πρέπει να επιτευχθεί (A/B,C ή D) και τις απαραίτητες διαφορικές πιέσεις. Ο εξοπλισμός, ο φωτισμός, τα κυκλώματα εργαστηριακών αερίων, η ασφάλεια και η παρακολούθηση είναι στόχοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Στα ίδια Εργαστήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά θέματα μηχανικής όπως η ανάκτηση ενέργειας, ο πλεονασμός καθώς και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

 

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και κατασκευάζει Εργαστήρια GMP (ως λύση με το κλειδί στο χέρι) παρέχοντας πιστοποίηση IQ, OQ του LAB που θα υποβληθεί στις αρχές για την απόκτηση της απαραίτητης άδειας.

 

Μπορούμε επίσης να παρέχουμε έπιπλα και εξοπλισμό ώστε το Εργαστήριο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση.

Τα έργα μας

Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

Εργαστήρια Αθήνα 2022 Μελέτη & Κατασκευή Εργαστηρίων Βιοασφάλειας 100 τ.μ. υψηλού κινδύνου BSL 3, για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα, Ελλάδα. Ο σχεδιασμός είναι σύμφωνος με το

Read More »

Choose Life – Εργαστήρια

Εργαστήρια Πάτρα, Ελλάδα 2021 Σχεδιασμός, Κατασκευή & Πιστοποίηση συγκροτήματος Cleanrooms που χρησιμοποιούνται ως Εργαστήρια για την έρευνα καινοτόμων θεραπειών για τον αιματολογικό καρκίνο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το

Read More »

Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

Cleanroom GMP Class A/B Re-Design & Construction για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Χρησιμοποιείται ως εργαστήριο για τον ποιοτικό έλεγχο ενέσιμων σκευασμάτων. Εργαστήρια Αθήνα, Αττική 2020 Λόγω

Read More »