001_0471

Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

001_0471

Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

Εργαστήρια

Αθήνα

2022

Μελέτη & Κατασκευή Εργαστηρίων Βιοασφάλειας 100 τ.μ. υψηλού κινδύνου BSL 3, για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα, Ελλάδα. Ο σχεδιασμός είναι σύμφωνος με το Laboratory biosafety Manual – Third Edition (2004) World Health Organization (WHO), σύμφωνα με την 4η έκδοση του ίδιου Εγχειριδίου που δημοσιεύτηκε το 2020 και σύμφωνα με το σχετικό μονόγραμμα της 4ης έκδοσης «Laboratory Design και συντήρηση»

Τα εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα Νέων Ιών καθώς και για Αντιβιοτρομοκρατικούς σκοπούς. Ο σχεδιασμός, τα υλικά κατασκευής και το σύστημα HVAC του χώρου απαιτούν εξειδικευμένες πιστοποιήσεις γνώσεων στο Cleanroom Design, Construction & Validation που παρέχει η εταιρεία μας.

Η θέση σε λειτουργία καθώς και το σύστημαν Αυτοματισμού εκτελέστηκαν εξ ολοκλήρου από ειδικούς του Ομίλου BCT ενώ η Πιστοποίηση των Εργαστηρίων έγινε από τον διεθνή οργανισμό ABSA Biosafety & Biosecurity.

Τελευταία Άρθρα
Εγγραφείτε στο Newsletter

Σχετικά Έργα

Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

Cleanroom GMP Class A/B Re-Design & Construction για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Χρησιμοποιείται ως εργαστήριο για τον ποιοτικό έλεγχο ενέσιμων σκευασμάτων.

Read More »

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – Εργαστήρια

Εργαστήρια Θρακομακεδόνες, Ελλάδα 2020 Το έργο αυτό αφορούσε την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Εθνικό Αιματολογικό Κέντρο, για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος 4 Εργαστηρίων Βιοασφάλειας στα

Read More »