Καθαροί Χώροι

Η BCT Group ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την πιστοποίηση καθαρών χώρων. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας διαθέτουν διεθνείς πιστοποιήσεις στην Τεχνολογία & και Πιστοποίηση των Cleanrooms από το Διεθνές Σώμα Eλέγχου και Πιστοποιήσεων καθαρών χώρων CTCB-i.

Layout Design
Flow Determination

Κατασκευάζουμε καθαρούς χώρους για φαρμακευτικές εφαρμογές euGMP (GRADE A,B,C,D), για ηλεκτρονικές εφαρμογές (ISO 3 – ISO 8), για ασηπτικές συσκευασίες τροφίμων (ISO 5) ή για κατασκευή ιατρικών συσκευών και μικροσυσκευών.

Οι στόχοι μας:

Πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα GMP και το ISO 14644

Μηδενικός ΚΙΝΔΥΝΟΣ επιμόλυνσης

Βιωσιμότητα, ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα, LEAN Λειτουργία

Βελτιστοποίηση δαπανών (CAPEX & OPEX)

Happy to share
our expertise!

Δομικό Μέρος Cleanroom

Κατασκευή Καθαρών Χώρων

Κατασκευή Καθαρών Χώρων με ποικιλία υλικών, όλα συμβατά με τις απαιτήσεις GMP

Ειδικά φινιρίσματα, αρθρωτά συστήματα οροφής, interlocks, LAFs κ.λπ. που αναπτύχθηκαν και παράγονται από τη Β. Μπουγάτσος Α.Ε.

Σχεδιασμός Καθαρών Χώρων

Ξεχωριστή ροή υλικών & προσωπικού

Δωμάτια Υπερπίεση από καθαρότερο σε λιγότερο καθαρό

Διαφορικές πιέσεις για την εξάλειψη της διασταυρούμενης μόλυνσης

Συστήματα HVAC Cleanroom

Τα συστήματα HVAC είναι η καρδιά των Cleanroom και καθορίζουν την επιτυχία τους.Το σύστημα HVAC ενός Cleanroom στοχεύει:

Στην παροχή του απαραίτητου αέρα επιτυγχάνοντας την απαιτούμενη κλάση καθαρότητας

Στην διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας

Στην επίτευξη διαφορικών πιέσεων και cascade πιέσεων

Στην Προστασία, την Αποφυγή και τον Έλεγχο της επιμόλυνσης

Η συνεχής απροβλημάτιστη λειτουργία και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν κεντρικό θέμα στο σχεδιασμό του συστήματος HVAC ενός Cleanroom.

Ο καλός σχεδιασμός του συστήματος HVAC περιλαμβάνει βαθιά γνώση της θερμοδυναμικής, της ψυχρομετρίας, της δυναμικής των ρευστών, των ελέγχων HVAC και πλέον την ενσωμάτωση πρωτοκόλλων επικοινωνίας και machine learning . Καθώς τα περισσότερα από τα νέα σχέδια παραγωγής στοχεύουν στην υψηλή απόδοση, την ομοιόμορφη ποιότητα, την εξάλειψη των διακοπών παραγωγής και τη συνεχή συμμόρφωση με τα πρότυπα, απαιτείται  καλύτερος σχεδιασμός των συστημάτων HVAC και οι ιδιοκτήτες καθαρών χώρων δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτό.

Οι παλιές πρακτικές εγκαταλείπονται ως μη αποτελεσματικές, ειδικά καθώς αναπτύσσονται και παρέχονται ευρέως νέες τεχνολογίες που βασίζονται σε πιο ακριβή έλεγχο.

Η BCT ως εταιρεία ανάπτυξης λύσεων μηχανικής με εκτεταμένο υπόβαθρο στη βιομηχανική μηχανική είναι σε θέση να παρέχει τον καταλληλότερο σχεδιασμό για κάθε εφαρμογή.

Πιστοποίηση Καθαρών Χώρων

Η εκπόνηση όλων των δοκιμών για την Πιστοποίηση Καθαρών Χώρων γίνεται κατά ISO 14644. Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται με σκοπό την:

Μέτρηση όγκων αέρα

Διατήρηση διαφορικών πιέσεων

Ακεραιότητα τελικών φίλτρων HEPA

Επαρκής ροή αέρα μέσω της οπτικοποίησης της ροής αέρα

Recovery test

Επίτευξη της απαιτούμενης Κατηγορίας Καθαρότητας σύμφωνα με το ISO 14644 και την GMP

Σταθερή θερμοκρασία και σχετική υγρασία

Cleanroom - άλλα μηχανολογικά συστήματα

Η παράδοση ενός καθαρού χώρου με το κλειδί στο χέρι συχνά περιλαμβάνει μια σειρά από άλλα μηχανικά συστήματα τα οποία το BCT είναι σε θέση να σχεδιάσει και να παρέχει.

Τέτοια συστήματα είναι:

Συστήματα Παρακολούθησης Περιβάλλοντος (EMS - FMS)

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Συστήματα συμπιεσμένου αέρα

Συστήματα dedusting

Ατμός, Ζεστό και Κρύο Νερό για τις ανάγκες του Εξοπλισμού Παραγωγής

Αέρια εργαστηρίου (CO2, N2, O2)

Purify Water and Extra Purifying water

Διαχείριση δεδομένων από τον εξοπλισμό παραγωγής

Τα έργα μας

Theon

THEON – Καθαροί Χώροι

Στρατιωτικές Εφαρμογές & Ασφάλειας Κορωπί 2023 Η BCT-Group σχεδίασε και κατασκεύασε καθαρό χώρο εμβαδού 180 τ.μ. για την εταιρεία THEON

Read More »

Medicair – Καθαροί Χώροι

Φαρμακευτική Εταιρεία Σχηματάρι 2023 Η BCT-Group ανέλαβε για τις εγκαταστάσεις της Medicair S.A. στο Σχηματάρι Βοιωτίας, διαμόρφωση καθαρού χώρου ο

Read More »

Kleva – Καθαροί Χώροι

Φαρμακευτική Εταιρεία Αθήνα 2023 Η Kleva ΑΦΒΕΕ είναι μια φαρμακευτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1974, έχει έδρα την Αθήνα και

Read More »