Κτιριακός Κλιματισμός

Στον τομέα του κτιριακού κλιματισμού η BCT αναλαμβάνει έργα για Μουσεία, Χώρους Συνάθροισης (μουσικές αίθουσες, αρένες, θέατρα, αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.), Εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, νοσοκομεία, κτίρια οργανισμών κ.λπ.

Σε αυτές τις εφαρμογές είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται σωστή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου (IAQ) και άνετες συνθήκες με όσο το δυνατόν χαμηλότερες έως και μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Ο Κτιριακός Κλιματισμός δεν διαφέρει σημαντικά από την προσέγγιση του βιομηχανικού HVAC, καθώς η ποιότητα του εξοπλισμού και η σωστή λειτουργία είναι κρίσιμες για ένα ΥΓΙΕΙΝΟ κτίριο που λειτουργεί με ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα.

Υπάρχουν διάφορες άλλες παραμέτροι που επηρεάζουν επίσης τον σχεδιασμό και την επιλογή των συστημάτων όπως το επίπεδο θορύβου, τα αισθητικά ζητήματα και στις περισσότερες περιπτώσεις η έλλειψη χώρου. Όλα τα παραπάνω αποτελούν  προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Στον Όμιλο BCT ειδικευόμαστε στο σύστημα HVAC και αναγνωρίζουμε τη σημασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού, των εγκαταστάσεων καλής ποιότητας και της επιτυχούς θέσης σε λειτουργία για την παροχή Υγιεινών Κτιρίων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Ας δημιουργήσουμε
το επόμενο σας
έργο μαζί.

Τα έργα μας