Σοκολάτα & Ζαχαρώδη

Τα συστήματα HVAC και ψύξης είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη παραγωγή ζαχαρωδών και σοκολάτοειδών. Οι κατάλληλες συνθήκες αυξάνουν τον όγκο παραγωγής, μειώνουν το κόστος παραγωγής και διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

Οι γραμμές παραγωγής ζαχαρωδών και σοκολάτοειδών έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας & υγρασίας και απαιτούν υψηλή εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κρίσιμη καθώς δεν πρέπει να υπερβαίνει το σημείο τήξης του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια αποθήκευσης των προϊόντων, αλλά δημιουργεί προβλήματα συμπύκνωσης υγρασίας στο προϊόν εάν δεν είναι καλά σφραγισμένο. Για αυτούς τους λόγους απαιτούνται προσεκτικές εκτιμήσεις σχετικά με τον χειρισμό της θερμοκρασίας.

Στη βιομηχανία ζαχαρωδών και σοκολάτοειδών κατασκευάζουμε συστήματα για:

Κλιματισμό χώρων παραγωγής και συσκευασίας στους 18o - 20oC με έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας

Τροφοδοσία με ψύξη των σηράγγων ψύξης και μηχανών γκλασαρίσματος

Τροφοδοσία τεμπερών με κρύο νερό

Αερισμός χώρου παραγωγής

Ψυχόμενους θαλάμους για την αποθήκευση των πρώτων υλών ή του τελικού προϊόντος

Τα νέα μας