Σωληνουργεία Κορίνθου – Βιομηχανικός Κλιματισμός & Ψύξη

Κατασκευαστής σωλήνων χάλυβα & κοίλων δοκών Θίσβη, Βοιωτία 2023 Το εργοστάσιο της CPW (Corinth Pipe Works) του Ομίλου Στασινόπουλου εμπιστεύτηκε ακόμη μια φορά την τεχνογνωσία της BCT group και της … Περισσότερα

THEON – Καθαροί Χώροι

Theon

Στρατιωτικές Εφαρμογές & Ασφάλειας Κορωπί 2023 Η BCT-Group σχεδίασε και κατασκεύασε καθαρό χώρο εμβαδού 180 τ.μ. για την εταιρεία THEON INTERNATIONAL, κλάσης καθαρότητας ISO 8 (at operation), που θα χρησιμοποιηθεί … Περισσότερα

Medicair – Καθαροί Χώροι

Φαρμακευτική Εταιρεία Σχηματάρι 2023 Η BCT-Group ανέλαβε για τις εγκαταστάσεις της Medicair S.A. στο Σχηματάρι Βοιωτίας, διαμόρφωση καθαρού χώρου ο οποίος θα στεγάσει χώρο δειγματοληψίας που απαιτεί συνθήκες καθαρότητας GMP … Περισσότερα

Kleva – Καθαροί Χώροι

Φαρμακευτική Εταιρεία Αθήνα 2023 Η Kleva ΑΦΒΕΕ είναι μια φαρμακευτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1974, έχει έδρα την Αθήνα και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων. Σχεδιασμός & κατασκευή καθαρών … Περισσότερα

Civil Plastics – Καθαροί Χώροι

Πλαστικά Σχηματάρι 2023 Η BCT-Group ανέλαβε τη κατασκευή καθαρού χώρου για την Civil Plastics, εταιρεία παραγωγής πλαστικής συσκευασίας, ο οποίος καθαρός χώρος θα στεγάσει εργαστήριο παρασκευής προϊόντων που απαιτούν συνθήκες … Περισσότερα

Step Biomaterials – Καθαροί Χώροι

Life Science Αθήνα 2021 Μελέτη και Κατασκευή Καθαρού χώρου Cleanroom κλάσης καθαρότητας ISO 7 (at operation) ενώ κατά GMP Class C μετά προθαλάμου το οποίο θα αποτελεί εργαστήριο παραγωγής βιο-ορθοπεδικών … Περισσότερα

Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

Εργαστήρια Αθήνα 2022 Μελέτη & Κατασκευή Εργαστηρίων Βιοασφάλειας 100 τ.μ. υψηλού κινδύνου BSL 3, για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα, Ελλάδα. Ο σχεδιασμός είναι σύμφωνος με το … Περισσότερα

Biog3D – Καθαροί Χώροι

Life Science Λαύριο, Αττικής 2020 Κατασκευή καθαρού χώρου Cleanroom ~ 18 τ.μ. κλάσης καθαρότητας ISO 7 (at operation) το οποίο λειτουργεί ως εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Το έργο … Περισσότερα

ES Systems – Καθαροί Χώροι

Μικρο-Ηλεκτρονικά Κορωπί, Αττικής 2021 Cleanroom class ISO 7 Σχεδιασμός & Κατασκευή για την εταιρεία ES Systems στο Κορωπί Αττικής. Θα χρησιμοποιηθεί ως εργαστήριο συναρμολόγησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για μικρο-αισθητήρες. Επιπλέον, περιλαμβάνεται … Περισσότερα

Help SA – Καθαροί Χώροι

Life Science Ιωάννινα 2017 Νέα Εργαστήρια στο  εργοστάσιο της εταιρείας Help SA στα Ιωάννινα. Το έργο περιλαμβάνει: Κατασκευή Νέου Χημείου Κατασκευή Νέου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Κατασκευή υποστηρικτικών γραφείων Πιο συγκεκριμένα η … Περισσότερα