Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

Εργαστήρια Αθήνα 2022 Μελέτη & Κατασκευή Εργαστηρίων Βιοασφάλειας 100 τ.μ. υψηλού κινδύνου BSL 3, για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα, Ελλάδα. Ο σχεδιασμός είναι σύμφωνος με το

Περισσότερα »

Choose Life – Εργαστήρια

Εργαστήρια Πάτρα, Ελλάδα 2021 Σχεδιασμός, Κατασκευή & Πιστοποίηση συγκροτήματος Cleanrooms που χρησιμοποιούνται ως Εργαστήρια για την έρευνα καινοτόμων θεραπειών για τον αιματολογικό καρκίνο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το

Περισσότερα »

Ινστιτούτο Παστερ – Εργαστήρια

Cleanroom GMP Class A/B Re-Design & Construction για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Χρησιμοποιείται ως εργαστήριο για τον ποιοτικό έλεγχο ενέσιμων σκευασμάτων. Εργαστήρια Αθήνα, Αττική 2020 Λόγω

Περισσότερα »

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – Εργαστήρια

Εργαστήρια Θρακομακεδόνες, Ελλάδα 2020 Το έργο αυτό αφορούσε την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Εθνικό Αιματολογικό Κέντρο, για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος 4 Εργαστηρίων Βιοασφάλειας στα οποία γίνεται αιματολογική ανάλυση σε

Περισσότερα »

Serum IVF – Εργαστήρια

Εργαστήρια Λυκόβρυση, Ελλάδα 2019 Μελέτη & Κατασκευή του συστήματος HVAC των νέων Εργαστηριακών χώρων και χειρουργείων του Serum IVF Clinic, στη Λυκόβρυση, Αθήνα. Κλάση καθαρότητας Grade D σύμφωνα με το

Περισσότερα »